zondag 2 augustus 2020
19:30 uur
Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.

Aangepaste gezamenlijke kerkdienst

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Henk Hoogeveen
Mededeling:Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.
Liturgie
Welkomstwoord
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: NLB 84: 1 en 6
Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 289:1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Hebr. 11: 1 - 7
We zingen: Nlb 89:1 en 4
Preek .
We zingen: ELB 166: 1,2,3 en 4
Dankgebed en voorbede
We zingen: Nlb 769: 1 en 6
Mededelingen
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Light for the world Nederland
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk