JongerenwerkDe kerk van de toekomst

Waarom meedoen in de kerk ? … Waarom zou je niet meedoen !

De kerk… dat klinkt voor de een als ‘gezellig’ en ‘fijn’, maar voor anderen weer als ‘saai’ en ‘verplicht nummer’ of zelfs als ‘huh, wat ?!’ Waarom zou je eigenlijk meedoen? Wat heb je daar aan? Is de kerk (-dienst) op zondag een verplicht nummer? Of is het een oplaadmoment voor de rest van de week? Of nog iets anders?
Als het geloof een gebouw is, dan is de kerkdienst zeker niet de hoofdingang. De Kerk is een gemeenschap van mensen die zich verbonden weten met God en zich willen inzetten voor hun omgeving. Onze gemeente wil dan ook gericht zijn op deze alle jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en naar de ander, en die God daarin willen ontmoeten.

Jeugdpastoraat

Pastor betekent Herder. De Here Jezus is de Goede Herder. En in de kerk mogen mensen die pastorale zorg geven, dat doen in opdracht van de Here Jezus. Wij willen dat graag doen. Als jongere tussen de 12 en de 25 jaar zul je ons vast een keer spreken. En als je zelf ergens mee zit, maakt niet uit wat, neem dan even contact met een van ons op. We zijn er voor jou en willen ook graag naar je luisteren ! Juist in deze tijd is het belangrijk dat er aandacht voor jou is, begrip voor de vragen waarmee jij kunt zitten en er aandacht is van mensen die jouw belevingswereld proberen aan te voelen en te begrijpen.

Jeugdraad

De jeugdraad is het overkoepelende orgaan voor het jeugd- en jongerenwerk van beide PKN-kerken in Damwâld (Herv/Ger), waarin alle onderdelen van het jeugdwerk vertegenwoordigd zijn. Binnen het kerkenwerk vormt de jeugdraad een belangrijke schakel tussen de kerkelijke organisatie en de jeugd. Van belang daarbij is dat de jeugdraad de wensen van de jeugd, voor zover mogelijk, vertaalt naar kerkelijk beleid, maar ook het zorgt voor de benodigde middelen en het ondersteunen van de leidinggevenden. Er wordt gewerkt in nauw overleg met de kerkenraden.

Filmpje van de maand