zondag 22 november 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 22 november 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte