Introductie Tsjerkelûd

Gepubliceerd op: vrijdag 4 maart 2022

Het is zover, komend weekend gaan we gebruik maken van een nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief. Deze naam is bedacht door de gezamenlijke makers. De inhoud van de brieven is momenteel al vaak voorzien van dezelfde informatie, dus het wordt tijd om dit samen te gaan voegen.
Om de brief leesbaar te houden en de inhoud van beide gemeentes te stroomlijnen is er gekozen voor de volgende opzet:
• Het blijft een bulletin op één A4, de informatie zal dus beknopt zijn; lange stukken komen in de Paadwizer.
• Diensten van die zondag met alle informatie die daarbij hoort
• Vermelding van zieken (met toestemming) en overleden gemeenteleden
• Bloemengroet
• Mededelingen
• Agenda
• QR-codes voor collecten
De voornaamste wijzigingen zullen zijn: De Hervormde gemeenteleden zullen de verjaardagen van de 75+ plussers en de huwelijksjubilea op de nieuwsbrief missen, deze komen voortaan in de Paadwizer. De overleden gemeenteleden komen nu wel op Tsjerkelûd te staan. Daarnaast zal het inhoudelijke gedeelte van de dominee er niet op komen. De diaconale bestemmingen worden kort genoemd, deze zullen op de beamer uitgebreider worden toegelicht en ook in de Paadwizer zijn de doelen uitgebreider na te lezen.
Voor de Gereformeerde gemeenteleden zullen de bewoners in verpleeghuizen in de Paadwizer genoemd gaan worden.

Kortom: een informatieve praktische nieuwsbrief voor de zondag en de Paadwizer voor de overige belangrijke informatie over de diverse gemeentezaken.
Veel leesplezier gewenst!