Ds. Otter beroepen

Gepubliceerd op: zondag 24 december 2017

Hervormd Akkerwoude heeft ds. G.J. Otter uit Emmeloord beroepen. Op woensdag 13 december heeft de beroepingscommissie unaniem de predikant voorgedragen. De Kerkenraad heeft de voordracht van de beroepingscommissie vervolgens ook unaniem overgenomen. Nadat bij de kerkenraad geen bezwaren waren binnengekomen tegen de verkiezingsprocedure, is op zondag 24 december – na de dienst in de Bonifatiuskerk waarin hij voorging –  de beroepingsbrief overhandigd aan ds. Otter. Hij heeft drie weken de tijd om te reageren. Op 27 december is er een kennismakingsavond georganiseerd in ’t Skûlplak en is er alle gelegenheid om ds. Otter en zijn echtgenote te ontmoeten. Alle gemeenteleden – jong en oud – zijn van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst !