zondag 7 mei 2017
11:00 uur
Koffie voor de dienst ! Afscheid Jason van de KingKids !

Kerkdienst zondag 7 mei 2017 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Koffie voor de dienst ! Afscheid Jason van de KingKids !
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 189b: 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
Begin lied Psalm 66: 1 en 3
3. Stil Gebed, bemoediging en groet .
Verootmoediging ELB 241: 1 en 2
Leefregel 1 Petrus 3: 15 – 17
We zingen: ELB 241: 3
Gebed om de Heilige Geest .
We zingen: Gezang 182: 1 en 6
We lezen: 1 Petrus 2: 11 - 19
We zingen: Gezang 230: 4 en 5
Preek
Zingen na de preek Gezang 473: 1, 2, 3, 4 en 5
Collecte
Jeugd en leiding komen binnen…
Woorden van afscheid
Zegen lied
15. Danken, Gebed en Voorbede, deels m.m.v. Jason .
Slotlied ELB 166: 1, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel

De vandaag te houden collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de eind 2011 van start gegane voedselbank Dantumadiel. Het doel van de voedselbank is: voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben; verspilling van voedsel tegengaan, jaarlijks wordt er in Nederland een vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid; verwijsfunctie naar officiële instellingen, velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende instanties.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk