zondag 1 september 2019
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 1 september 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:dhr. J. Y. van der Wal
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 301 : 1, 2 en 5
Welkom
Intochtslied : Psalm 34 : 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 421
Avondmaalformulier .
We zingen: Gezang 75 : 2 en 11
Gebed
We lezen: Psalm 34
We zingen: Psalm 34 : 3
Preek .
We zingen: Psalm 34 : 4
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied : 409 : 1, 4 en 5
Zegenbede
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte