zondag 25 augustus 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 25 augustus 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema, Driesum
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 314 : 1, 3 en 4
Woord van welkom
Intochtslied : Psalm 98: 1,3 en 4
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
We zingen: Psalm 27: 4 en 7
Gebed opening van het Woord
We lezen: Lukas 10: 38 – 42
We zingen: Gezang 323: 1 en 7
Preek .
We zingen: ELB 208
Geloofsbelijdenis
We zingen: Gezang 314: 3
Dank- en Voorbede
Collecte
Slotlied : Gez 481: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk