zondag 14 juli 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 14 juli 2019 9:30 uur

Thema: Bediening Heilige Doop

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Bediening Heilige Doop
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk