zondag 25 augustus 2019
09:30 uur
Fryske tsjinst

Kerkdienst zondag 25 augustus 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Mededeling:Fryske tsjinst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk