zondag 2 februari 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 2 februari 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. L. Adema, Metslawier
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk, eigen middelen
Tweede collecte: Landbouw in Moldavië
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris