zondag 29 oktober 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 29 oktober 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J.G. Arendsman, Drachten
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Hervormingsdag
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris