zondag 3 april 2022
09:30 uur

Kerkdienst zondag 3 april 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code