zondag 13 maart 2022
14:00 uur
Bevestiging ambtsdragers

Kerkdienst zondag 13 maart 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Bevestiging ambtsdragers
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code