zondag 26 december 2021
09:30 uur
Alleen online te volgen via deze website www.pkndamwald/live en/of via Kabelnoord kanaal 1956

Kerkdienst zondag 26 december 2021 9:30 uur

Thema: 2e Kerstdag

Zondag 26 december – 2de kerstdag – Interkerkelijke Kerstviering
In verband met de geldende Corona maatregelen kan de dienst niet in de sporthal gehouden worden. Het wordt dit jaar een online dienst vanuit De Ontmoeting. De Evangelisatiecommissie heeft de dienst samen met Ds. G.J. Otter voorbereid. Het thema is: “licht in donkere tijden”. Medewerking wordt verleend door het blazersensemble van de Brassband “Ere zij God”. Graag nodigen wij u uit om deze dienst online te volgen. Namens de commissie vanuit de gezamenlijke kerken wensen we U allen gezegende kerstdagen en blijf gezond.

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Muziek : Blazersensemble Brassband "Ere zij God "
Thema:2e Kerstdag
Mededeling:Alleen online te volgen via deze website www.pkndamwald/live en/of via Kabelnoord kanaal 1956
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code