woensdag 3 november 2021
19:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Dankdag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Tim van der Weide
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code